Schieterklaas

Zondagmorgen hoorde ik onze jongste de kamer insluipen. “Zijn jullie al wakker?”, vroeg hij hoopvol. Waarna hij zich gezellig tussen ons in nestelde. Slapen was op dat moment niet meer aan de orde. De kapoen is immers een wroeter die zichzelf moeilijk tot stilliggen kan bedwingen. Duizend keren rolt hij van links naar rechts. Stelt vragen of vertelt vol vuur wat er in zijn hoofdje speelt. En zeker die zondagmorgen, was de energie van de knaap onverstoorbaar. 6 december was immers Sinterklaasdag. En dus cadeautjestijd ter ere van de goedheilige man.