Wim graaft een put #1

Onze straat zit binnenkort in een nieuw kleedje. Ja, binnenkort … want de werken zijn nog niet gestart. Dat het nodig was om onze straat te fatsoeneren, dat trekt niemand in twijfel. Integendeel, Dakar is kinderspel tegenover onze straat. Maar een doodlopende straat verbreden tot 7 meter. Dat begreep alleen het gemeentebestuur.

Het Jubileumlied

Mijn ouders vierden op 15 augustus hun Robijnen huwelijksverjaardag (Veertig jaren). En dát mochten we niet zomaar voorbij laten gaan. Maar om een goed beeld te schetsen moet ik jullie wel even wat korte gezinshistoriek vertellen. Hier gaat ie dan: “Mijn ouders trokken in 1975 op huwelijksreis naar Rome. Aan de bekende Trevifontein beloofden ze…